Rosyjska wiza – procedura otrzymania

Written by admin on Październik 10th, 2008

Polacy, jadący do Moskwy, muszą otrzymać wizę rosyjską. Warto również zwrócić uwagę na przepisy obowiązujące w Rosji, a dotyczące jadących tam obcokrajowców. Wiza do Rosji – niezbędne informacje znajdziesz poniżej.

Osoby wybierające się do Rosji muszą ubiegać się o wizę. Wnioski składa się w jednym z konsulatów rosyjskich: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie (obowiązuje rejonizacja).

Aby otrzymać wizę, należy uiścić opłatę za rozpatrzenie wizy (bezzwrotna) 35 euro oraz przedłożyć dokumenty:

 • wypełnioną ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można otrzymać w konsulacie lub pobrać on-line: www.poland.mid.ru (nie rozpatruje się blankietów przesłanych faksem).
 • paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (kolorowe lub czarno-białe)
 • do otrzymania wizy zwykłej – oryginał zaproszenia do Federacji Rosyjskiej, które wydaje Departament Służby Konsularnej MSZ Rosji, przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR – wydział wiz i rejestracji cudzoziemców)
 • do otrzymania wizy turystycznej – umowę dotyczącą świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną.
 • do otrzymania wizy tranzytowej – paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji
 • gdy ważność wizy przekracza 3 miesiące – wyniki testów na obecność wirusa HIV .

Zwykle wiza zostaje wydana w ciągu 5 dni. Jednak w szczycie sezonu turystycznego procedura może się wydłużyć. Można przyspieszyć wydanie wizy poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty (oplata 70 euro w przypadku złożenia wniosku 3 dni przed planowanym wyjazdem, z wyjątkami humanitarnymi – np. śmierć bliskiej osoby lub operacja. Zwolnienia z opłat wizowych dotyczą m. in. bliskich krewnych obywateli UE lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, studentów, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich, imprezach sportowych, uczestników oficjalnych programów wymiany miast partnerskich oraz osób wyjeżdżających z przyczyn humanitarnych.

1 Comments so far ↓

 1. Artur pisze:

  omg,
  gdzie tu załatwić tanie wizy ?!
  ;(

Leave a Comment